Jitka Navrátilová - Výtvarnice

Jitka Navrátilová

výtvarník / artist

Restaurování soch - mušlový vápenec, Dominikánské nám., Brno
Odkryv a restaurování původní výmalby - chrám Povýš. sv. Kříže, Jablonec n. N.
Repliky a domodelace fasádní štukové výzdoby - Kamenná ul., Jablonec n. N.
Restaurování výmalby v apsidě kaple - Karlov v Jizerských horách
Domodelace a restaurování štukových oltářních soch - chrám Nejsv. Trojice, Brno
Restaurování a povrchová úprava soch leštěnou bělí - chrám v Brně Zábrdovicích
Odkryv a restaurování nástropní art-decové malby

©2013 InternetRegion s.r.o.