Jitka Navrátilová - Výtvarnice

Jitka Navrátilová

výtvarník / artist

FOTOVERSE (Fotoversion) - nazývám svoji specifickou formu presentace fotografií - v kompozičně uspořádaných                                                                                                     sekvencích, které umožňují zachytit a přenést atmosféru snímaného prostoru, či krajiny.

PLANET FUTURE
DESERTO ROSSO - olejomalba na folii, triptych
7 x SAMOTA - vylizovaná grafika
MARINO - záznam atmosféry mořského pobřeží
DALMACIA - malba na skle
NOVÉ SVĚTY / NEW WORLDS
ZLATÁ ŘEKA / ZLATÁ CESTA (u Zrcadlové kozy)
KŘÍDLA - fotoverse lesní instalace

©2013 InternetRegion s.r.o.